SALONUL LILIPUT 2005

      În perioada 22 martie – 23 aprilie 2005, Clubul filatelic BARICADA București și Muzeul Național Filatelic, sub înaltul patronaj al Federației Filatelice Române - FFR, organizează în București, SALONUL LILIPUT 2005. Expoziția cu caracter național este rezervată exponatelor de la clasa un panou și exponatelor formate dintr-o singură piesă (clasă experimentală în premieră). Sunt admise colecții din clasele: filatelie tradițională, istorie poștală, întreguri poștale, aerofilatelie, astrofilatelie, filatelie tematică, maximafilie, cartofilie. Participanții vor fi selecționați discrețional de către comisia de selecție condusă de Dl. Leonard PAȘCANU – președintele FFR, pe baza cererilor de înscriere. Fiecare expozant se poate înscrie cu oricâte exponate dorește. Se admit și exponate în premieră. Participanții pot primi și invitații directe din partea comitetului de organizare. Cererile de înscriere însoțite de palmaresul exponatului și planul exponatului trebuiesc transmise la comitetul de organizare până la data de 30 decembrie 2004. Pentru cele de la clasa o filă cererile vor fi însoțite de copia xerox color a piesei. Corespondența se adresează: Clubul Filatelic BARICADA, 011737 București 63, Șos. Ștefan cel Mare nr. 4, Bl. 14, sc. B, et. 3, ap. 47. Confirmarea de acceptare și numărul de panouri alocate, eventual respingerea înscrierii, vor fi comunicate până la data de 30 ianuarie 2005. Distincțiile atribuite participanților sunt în conformitate cu reglementările aplicate de FIP pentru exponatele de la clasa un panou la expoziția mondială ESPANA 2004. Se vor acorda, de către un juriu format din 3 membri: medalii în rang de AUR, ARGINT, BRONZ, precum și diplomă de participare. Pentru clasa un panou cartofilie medaliile vor fi în rang de DIAMAND, RUBIN, ESMERALD, precum și diplomă de participare, exponatele fiind jurizate după un regulament special. Fiecare expozant va primi o medalie în unul din rangurile definite anterior, și șase colecții cu ponderea cea mai mare a numărului de voturi, vor primii trofeele expoziției care vor consta în cecuri în valoare între 50 – 200 EURO. Clasamentul va fi întocmit pe baza unei medii ponderate în care ponderile sunt alocate după cum urmează: expozanții - 50%, vizitatorii (personal sau prin INTERNET la adresa federatia_filatelica@yahoo.com) - 20%, comisia de selecție - 30%.

PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR

22.03.2005 - ora 12:00 Vernisajul expoziției, Muzeul Național Filatelic.
                                     Obliterare specială dedicată deschiderii expoziției.
30.03.2005 - ora 16:00 Cercul de studii și cercetări filatelice al Muzeului Național Filatelic (moderator Cristian
                                     SCĂICEANU) – comunicare prezentată de Dan N. DOBRESCU - Eseuri la emisiunile clasice
                                     românești litografiate.
                                     Obliterare specială dedicată website - ului Muzeului Național Filatelic.
12.04.2005 - ora 16:00 Muzeul Filatelic Național – Atelier de lucru dedicat realizării exponatelor filatelice pe un panou.
                                     Moderatori: Prof. Dan ANGHELESCU și Dan N. DOBRESCU.
                   - ora 17:00 Întâlnirea juriului cu expozanții.
22.04.2005                   Obliterare specială dedicată închiderii expoziției.
23.04.2005 - ora 12:00 Cercul de studii și cercetări filatelice al Muzeului Național Filatelic (moderator Cristian
                                     SCĂICEANU) – comunicare prezentată de Prof. Dan ANGHELESCU – Filatelia română în presa
                                     filatelică străină.
                   - ora 14:00 Palmares, Muzeul Național Filatelic.

Dan N. DOBRESCU, AEP
președintele Comitetului de Organizare