Ultima actualizare la data: 2 februarie 2023

GHID pentru evaluarea exponatelor de maximafilie

Acest ghid au fost emis de Comisia FIP de Maximafilie a pentru a oferi îndrumări practice cu privire la modul de aplicare a GREV și a Regulamentelor speciale pentru evaluarea exponatelor de maximafilie (SREV).
NOTĂ: Acest Ghid include conținutul SREV.
Ghidurile sunt destinate să ofere îndrumări expozanților și membrilor de juriu cu privire la:

  1. Definiția și natura maximafiliei
  2. Principiile alcătuirii exponatelor și
  3. Jurizarea (evaluarea) exponatelor de maximafilie

Seminarii FEPA