Ultima actualizare la data: 16 decembrie 2022

Convocator Congres 18.06.2022

Ordinea se zi a congresului F.F.R. din 18.06.2022

Raportul CD F.F.R. – 2017 -2022

Informare situaţie economico – financiară 2017 -2021

Bilanţ F.F.R. 2021

Bilanţ F.F.R. 2021 – recipisă

Raport cenzor F.F.R. 2021

Buget pe venituri si cheltuieli 2022

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Membrilor Asociației Filateliştilor din Bucureşti din data de 15.05.2022

Propunerile A.F.B. pentru funcţiile de conducere

Candidatura Calin Marinescu

Declaratie de acceptare

Program obiective primordiale

CV filatelic Calin Marinescu

CV filatelic Gerard Herman

Societatea Filatelică Romanaţi – Raspuns la Convocator F.F.R.

Asociaţia Filatelică „ACACIA” – Raspuns la Convocator F.F.R.

Raport Comisia de Aerofilatelie

Raport Comisia de filatelie tematică

Raport Comisia de maximafilie – Vasile Doroş şi Nicolae Salade

Asociaţia Filateliştilor din Jud. Cluj – Candidatură Mircea Cornel Mureşan

Asociaţia Filateliştilor din Jud. Cluj – Răspuns la Convocator F.F.R.

CV filatelic Mircea Mureşan

Asociaţia Filatelică Timişoara – Răspuns la Convocator F.F.R.

Societatea Româna de Maximafilie Dr. Valeriu Neaga – Răspuns la Convocator F.F.R.

Societatea Româna de Maximafilie Dr. Valeriu Neaga – Acord

CV filatelic Vasile Doroş

Raport Comisia Cercetare şi Literatură

Raport Comisia Timbre Fiscale

Asociaţia Filateliştilor din Judeţul Sibiu – Răspuns la Convocator F.F.R.

CV filatelic Nicolae Salade

Declaraţie Nicolae Salade

Asociaţia Filateliştilor „TOMIS” Constanţa – Răspuns la Convocator F.F.R.

CV filatelic George Grigore

Scrisoarea dlui Coriolan Chiricheş

CV filatelic Alexandru – Dan Bartoc

CV filatelic Ion Chirescu

Ion Chirescu – The Royal Philatelic Society London – Certificate of Membership

Asociaţia Filateliştilor Braşov – Răspuns la Convocator F.F.R.

CV filatelic Vasile Florkievitz

CV filatelic Victor Iodache

Asociaţia Filatelică „BISTRIŢEANA” – Răspuns la Convocator F.F.R.

Societatea Filatelică „TUTOVA” Bârlad – Răspuns la Convocator F.F.R.

Societatea Filatelică „TUTOVA” Bârlad – Tabel nominal participanţi

Raport Comisa de Filatelie Tradiţională

Situaţia depunerilor de candidaturi pentru Congres 2022 din partea Asociaţiilor Filatelice afiliate FFR

Lista participanţilor la Congres din partea Asociaţiilor Filatelice afiliate

Raportul preşedintelui comisiei de astrofilatelie a Federaţiei Filatelce Române